Members

Dr Aarti Nimkar
President

Dr Meenakshi Deshpande
Secretary

Dr Ashwini Kale
Vice President

Dr Mangala Wani
Ex. Vice President

Dr Amol Lunkad
Clinical Secretary

Dr Vaijayanti Patwardhan
Treasurer

Dr Rahul Argade
Clinical Secretary

Dr Kanchan Durugkar
Joint Clinical Secretary

Dr Samidha Dalvi
Joint Treasurer

Managing Council Members

Dr. Aarti Yevale
Dr. Anagha Pai Raiturkar
Dr. Ashwini Rathod
Dr. Madhav Kankawale
Dr. Meghana Argade
Dr. Pandurang Burute
Dr. Sandhya Meshram
Dr. Satish Deshmukh
Dr. Shubhalaxmi Kurtkoti
Dr. Vaishali Korde-Nayak
Dr. Alka Kshirsagar
Dr. Aruna Oza
Dr. Laxmikant Behele
Dr. Madhura Kelkar
Dr. Nitin Sangamnerkar
Dr. Piyush Kulkarni
Dr. Sanjay Ponde
Dr. Shubhada Jathar
Dr. Uma Wankhede

Co-opted Members

Brig Sanjay Singh
Dr. Hemant Deshpande
Dr. Ketki Junnare
Dr. Vaibhav Dangat
Dr. Asmita Potdar
Dr. Kundan Ingale
Dr. Tejaswini Kale
Dr. Milind Dugad
Dr. Pankaj Sarode
Dr. Prakash Kothavale
Dr. Amey Chugh
Dr Nilesh Risbud

Dr Sunita Tandulwadkar
FOGSI President 2025

Dr  Kiran  Kurtkotir
AMOGS President

Dr Archana Pungaliya
Dr Vaishali Chavan

Ex-Officio